OK

ليست مشاغل مورد نياز استان انتاريو جهت پذيرش از سيستم ورود پيشتاز اعلام شد

تعدادي از نامزدهايي که در سيستم ورود پيشتاز منتظر قرعه کشي بودند و تجربه کار در يکي از مشاغل فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) را داشتند، تحت يک ابتکار جديد که از تاريخ ۲۶ ژوئن مصادف با ۵ تير ۱۳۹۶ توسط استان انتاريو آغاز شده، در اولويت قرار گرفتند. امروز ، انتاريو ليست مشاغل مورد نياز اين استان مشخص کرده است.

ليست مشاغل مورد نياز استان انتاريو جهت پذيرش از سيستم ورود پيشتاز اعلام شد
تعدادي از نامزدهايي که در سيستم ورود پيشتاز منتظر قرعه کشي بودند و تجربه کار در يکي از مشاغل فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) را داشتند، تحت يک ابتکار جديد که از تاريخ ۲۶ ژوئن مصادف با ۵ تير ۱۳۹۶ توسط استان انتاريو آغاز شده، در اولويت قرار گرفتند. امروز ، انتاريو ليست مشاغل مورد نياز اين استان مشخص کرده است.
تحت اين ابتکار، انتاريو به جستجو در بين متقاضيان سيستم ورود پيشتاز پرداخت وبه طور خاص کارکنان داراي سابقه کاري در زمينه ICT را تحت سيستم سرمايه انساني (HCP) که بخشي از برنامه نامزدي مهاجرت به استان انتاريو (OINP) است و هم راستا با سيستم ورود پيشتاز، انتخاب نمود.
نامزداني که داراي تجربه کار در يکي از مشاغل فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT تشريح شده در زير مي باشند، امکان دريافت نامه اي مبني بر علاقه استان به اقدام متقاضي براي نامزدي استاني را خواهند داشت، حتي اگر کمتر از ۴۰۰ امتياز در سيستم رتبه بندي جامع (CRS) به دست آورده باشند. به طور معمول، انتاريو فقط نامزدهايي را که ۴۰۰ امتياز يا بيشتر در سيستم رتبه بندي جامع (CRS) داشته باشند، دعوت مي کند.
کد ۰۱۳۱: مديران ارتباطات مخابراتي
کد۰۲۱۳: مديران کامپيوتر و سيستم هاي اطلاعاتي
کد ۲۱۳۳: مهندسان برق و الکترونيک
(کد ۲۱۴۷: مهندسين کامپيوتر (به جز مهندسين و طراحان نرم افزار
کد ۲۱۷۱: تحليلگران و مشاوران سيستم هاي اطلاعاتي
کد ۲۱۷۲: تحليلگران پايگاه داده و مديران داده
کد ۲۱۷۳: مهندسان و طراحان نرم افزار
کد ۲۱۷۴: برنامه نويسان کامپيوتر و توسعه دهندگان رسانه هاي تعاملي
کد ۲۱۷۵: طراحان و طراحان وب
کد۲۲۴۱ : مهندسين و تکنسين هاي مهندسي برق و الکترونيک
کد ۲۲۸۱: تکنسين هاي شبکه کامپيوتري
کد ۲۲۸۲: تکنسين هاي پشتيباني کاربر
کد ۲۲۸۳: تکنسين هاي تست سيستم
کد ۵۲۲۴: تکنسين پخش
کد ۵۲۴۱: طراحان گرافيک و تصويرگر
تحت سيستم سرمايه انساني، تنها متقاضيان واجد شرايط که در داخل سيستم ورود پيشتاز ثبت نام کرده و منتظر مي باشند امکان دريافت گواهي علاقه استاني را خواهند داشت. در صورت پذيرش پرونده توسط استان، براي متقاضي گواهي نامزدي استاني صادر خواهد شد که بالطبع متقاضي با اين نامزدي استان ۶۰۰ امتياز اضافي در سيستم ورود پيشتاز دريافت خواهد نمود.
هنوز مشخص نيست که استان دوباره و در چه زماني متقاضيان مشاغل فناوري اطلاعات و ارتباطات را اولويت بندي نمايد، در صورت اولويت بندي يک سري از مشاغل توسط استان، بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات ممکن است در ذهن کارمندان دولت باشد، زيرا گزارش هاي اخير نشان مي دهد که انتاريو براي سال هاي آينده به تعداد بسيار بالايي از مشاغل فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) نياز خواهد داشت.
براي کانديداهايي که تجربه کاري ICT داشته و کانديداهاي ديگر با تجربه کاري مشابه، اولين گام براي گرفتن نامزدي استاني تحت سيستم سرمايه انساني (HCP) ، ايجاد پروفايل در سيستم ورود پيشتاز مي باشد. فقط پس از آن ممکن است انتاريو آگاه شود که اين فرد خاص مي خواهد به کانادا و به خصوص به استان انتاريو مهاجرت نمايد.
لازم به ذکر است که انتاريو نامزدهاي بالقوه واجد شرايط در سيستم ورود پيشتاز را تشويق مي کند تا يک پروفايل جديد در سيستم ايجاد کنند تا استان راحت تر بتواند پروفايل آنها را شناسايي کند، نامزداني که يک پروفايل جديد ايجاد مي کنند بايد پروفايل قديمي خود را حذف کنند.


1396/05/11

Bookmark and Share   شماره خبر :1089 تعداد بازدید :2092

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload