OK

ویزای راه اندازی کسب و کار (Start-up Visa)

هدف از برنامه ویزای راه اندازی کسب و کار کانادا جذب کارآفرینان مهاجری است که دارای مهارت و پتانسیل ایجاد کسب و کارهای مبتکرانه در کانادا می باشند و قادرند در کانادا اشتغال زایی و در عین حال در سطح جهانی رقابت کنند.
برای درخواست ویزای راه اندازی کسب و کار، فرد باید حمایت یکی از سازمانهای تعیین شده را کسب نماید. چنانچه سازمان تعیین شده مصمم شد که از کسب و کار فرد حمایت کند، نامه حمایت (Supporting Letter) برای وی صادر خواهد کرد.
در این روش تا پنج نفر میتوانند به عنوان کارفرمای یک کسب و کار واحد اقدام کنند.
• هر متقاضی باید دارای حداقل 10 درصد از حق رای )سهام کسب و کار باشد(، و
• سازمان تعیین شده و متقاضیان باید با هم بیش از 50 درصد حق رای)سهام( را در آن کسب و کار داشته باشند.
علاوه براین،

برای احراز شرایط کارفرمایی

توانایی برقراری ارتباط و کار به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، یا هر دو به موفقیت کار متقاضیان در کانادا کمک خواهد کرد. لذا اعضای تیم باید در آزمون زبانی که توسط موسسه های مورد تایید CIC برگزار میشود شرکت کنند و نتیجه آزمون خود را در تقاضانامه خود قید نمایند تا تقاضای انها مورد بررسی قرار گیرد.
لازم به توضیح استکه دولت کانادا از مهاجران دارای ویزای راه اندازی کسب و کار جدید حمایت مالی نمی کند بدین معنا که متقاضیان باید ثابت کنند که پس از رسیدن به کانادا پول کافی برای حمایت از خود و خانواده شان دارند. در این راستا لازم است هنگام تقدیم تقاضانامه، مدارک دال بر داشتن دارایی کافی را نیز ارائه کنند. مبلغ مورد نیاز به تعداد افراد خانواده بستگی دارد و این مقادیر هر ساله به روز میشوند.