OK

روش وابستگی (حمایت) خانوادگی

چنانچه شهروند یا مقیم دائم کانادا باشید و حداقل 18 سال سن داشته باشید، می¬توانید به سفر برخی از اقوام خود به کانادا کمک کنید. اقوامتان در صورت دریافت اقامت دائم می¬توانند در کانادا زندگی کنند، تحصیل کنند و مشغول به کار شوند.

چه کسی می تواند حامی باشد

می توانید حامی اقوام خود شوید چنانچه:
شهروند کانادا، فرد ثبت شده در کانادا به عنوان سرخپوست تحت قانون سرخپوستان کانادا یا مقیم دائم باشید
• حداقل 18 سال داشته باشید
• ساکن کانادا باشید
o چنانچه شهروند کانادایی هستید که خارج از کانادا زندگی می¬کنید، باید ثابت کنید قصد دارید هنگامی که خویشاوند مورد حمایتتان مقیم دائم شد در کانادا زندگی کنید.
o چنانچه مقیم دائمی هستید که خارج از کانادا زندگی می¬کنید نمی¬توانید از کسی حمایت کنید
• اگر ساکن کبک هستید، باید شرایط کبک برای حامی شدن را نیز احراز کنید.
• بتوانید ثابت کنید درآمد کافی برای برآورده کردن نیازهای اولیه فرزندان تحت قیمومیت همسر یا شریک زندگی خود را دارید. باید مدارک منابع مالی خود طی 12 ماه گذشته را ارائه دهید تنها زمانی که همسر یا شریک زندگی مورد حمایت شما نوه¬ای دارد که می¬خواهد با آنها بیاید (برای اطلاعات بیشتر به بخش 1(3) IRPR رجوع کنید).

نمی توانید حامی کسی شوید چنانچه:

• تحت حمایت همسر یا شریک زندگی بوده اید و در کمتر از پنج سال گذشته مقیم دائم شده اید
• همسر یا شریک زندگی سابقتان تحت حمایت شما بوده و از زمانی که این شخص مقیم دائم شده است هنوز سه سال نگذشته است
• برای تعهد حمایت قبلی، وام مهاجرتی، ضمانت حسن انجام کار یا هزینه حمایت خانواده بدهکار هستید
• هنوز در حال طی مراحل ورشکستگی (ورشکستگی مبرا نشده) هستید
• به دلیلی غیر از معلولیت کمکهای اجتماعی دریافت می کنید
• به دلیل جرم خشونت آمیز یا جنسی محکوم شدهاید، جرمی که باعث صدمات بدنی به یکی از خویشاوندان شده باشد یا تلاش یا تهدید کردید یکی از از جرایم را انجام خواهید داد
• در ندامتگاه، بازداشتگاه، دارالتادیت یا زندان هستید
• تحت حکم اخراج هستید
• قبلا درخواست حمایت از همسر، شریک زندگی یا فرزند فعلیتان را داده اید و هنوز در مورد درخواست شما تصمیم گیری نشده است.

از چه کسانی می توانید حمایت کنید

1. می توانید از همسر، شریک زندگی یا شریک زناشویی حمایت کنید چنانچه:
• همسر، شریک زندگی یا زناشویی تان حداقل 18 سال دارد
• رابطه شما واقعی است و برای به دست آوردن هر گونه موقعیت یا امتیاز تحت قانون حمایت از مهاجران و پناهجویان وارد این رابطه نشده اید.
چنانچه همسر یا شریک زندگیتان درخواست مهاجرت تحت همسر یا شریک زندگی در کلاس کانادا را دارد، وی باید با شما در کانادا زندگی کند.
2. تا زمانی که فرزند تحت قیمومیتتان در تعریف فرزند تحت قیمومیت می گنجد می توانید از او حمایت کنید. چنانچه می خواهید از بیش از یک فرزند تحت قیمومیت حمایت کنید، باید برای هر یک از آنها فرم و مدارک درخواست پر کنید و ارائه دهید. درخواست برای حمایت از کودکان تحت قیمومیت خارج از کانادا