OK

درباره ما

شرکت پرستوی اسمان نیلگون، دارای شماره ثبت رسمی به مدیریت اقای محمدرضا فیروزی نیک، با هدف ارایه خدمات بازرگانی و مهاجرتی، در استان تهران به ثبت رسیده و اماده ارایه مشاوره در زمینه اخذ مجوزهای داخلی، اخذ شهروندی دوم کشورهای کاراییب، پذیرش تحصیلی از مراکز معتبر کانادایی و اخذ ویزای تحصیلی و مهاجرت به کانادا میباشد.