OK

ویزای توریستی کانادا

مسافران دارای پاسپورت از کشورها و سرزمینهای ملزم به ارائه پاسپورت برای ورود به کانادا به ویزای توریستی (ویزای اقامت موقت) / نیاز دارند.
ویزا یک مدرک رسمی است که به پاسپورت الصاق می شود و مجوز ورود به کاناداست.

الزامات اولیه

• برای سفر به کانادا ، برخی الزامات اولیه را باید رعایت کنید، از قبیل:
• به همراه داشتن مدرک سفر معتبر، مانند پاسپورت،
• سالم بودن
• نداشتن هیچگونه محکومیت جزایی یا مرتبط با مهاجرت،
• قانع کردن مامور مهاجرت در مورد اینکه پیوندهایی – مانند شغل، خانه، دارایی یا خانواده – در کشور خود دارید که بخاطر آنها بازخواهید گشت.
• قانع کردن مامور مهاجرت در مورد اینکه در پایان سفر خود کشور کانادا را ترک خواهید کرد، و
• داشتن پول کافی برای مدت اقامت. (مقدار پولی که نیاز خواهید داشت می¬تواند متغیر باشد. بستگی دارد به اینکه مثلا اقامتتان چقدر طول بکشد، و اینکه در هتل اقامت خواهید داشت، یا با دوستان و اقوام.)
همچنین ممکن است به موارد زیر نیاز پیدا کنید:
• معاینه پزشکی و
• دعوت نامه از کسی که در کانادا زندگی می¬کند.

شرایط اخذ ویزا

دو نوع ویزا وجود دارد: ویزای یکبار ورود (single-entry visa) و ویزای چندبار ورود (multiple-entry visa). هر دو نوع برای مدت معینی معتبر هستند و پس از انقضاء قابل استفاده نیستند.
ویزای چند بار ورود به مسافران اجازه می¬دهد به کانادا رفت و آمد کنند، که معمولا تا شش ماه برای هر بار ورود اجازه اقامت دارند، بدون نیاز به تقاضای مجدد ویزا. این نوع ویزا تا ده سال یا یک ماه قبل از انقضای پاسپورت معتبر است، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد. باید در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضاء ویزا وارد کانادا شوید.
ویزای یکبار ورود به مسافران اجازه می¬دهد تنها یکبار به کانادا سفر کنند. پس از ترک کانادا، غیر از سفر به آمریکا و مجمع الجزایر سنت پیر و میکلون، برای بازگشت به کانادا به ویزای جدید نیاز است.