OK

کار همزمان با تحصيل در کانادا

انواع کار در دوران دانشجويي در کانادا يا همان کار همزمان با تحصيل در کانادا به شرح زير است:کار همزمان با تحصيل در کانادا
انواع کار در دوران دانشجويي در کانادا يا همان کار همزمان با تحصيل در کانادا به شرح زير است:
On campus کار دانشجويي در محيط دانشگاه
اگر دانشجوي تمام وقت هستيد و داراي ويزاي معتبر تحصيلي، ميتوانيد درهمان دانشگاه که پذيرفته شديد کار کنيد و نيازي به مجوز کار نداريد. براي کار دانشجويي کانادا بايد SIN NUMBER داشته باشيد، دقت کنيد که پس از شروع کار در کانادا فقط ۳ روز مهلت داريد که اين شماره را به اداره مهاجرت و شهروندي کانادا اعلام کنيد. اقدام براي دريافت اين شماره رايگان است. اگر يکي از اين عبارات زير را روي ويزاي دانشجويي شما نوشته نشده است بايد براي درخواستSIN اقدام کنيد.
May accept employment on the campus of the institution at which registered in full-time studies May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria as per R186(f), (v) or (w). Must cease working if no longer meeting these criteria
Off campus کار دانشجويي در خارج از محيط دانشگاه
از تاريخ ۱ جون ۲۰۱۴ اگر دانشجوي تمام وقت باشيد و داراي ويزاي تحصيلي معتبر، ميتوانيد هفته اي ۲۰ ساعت درزمان هايي دانشجويي و نامحدود در زمان هايي که دانشگاه تعطيل است کار دانشجويي در کانادا کنيد. براي کارکردن بايد SIN NUMBER داشته باشيد، نيازي به مجوز کار نيز نخواهيد داشت.
نکته مهم: براي کار کردن بدون دريافت ويزاي کار، دقت کنيد که روي رواديد تحصيلي کاناداي شما يکي از دو عبارت زير وجود داشته باشد:
May work 20 hours per week off-campus or full-time during regular breaks if meeting criteria outlined in section186(v) of IRPR
May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria as per R186(f), (v) or (w). Must cease working if no longer meeting these criteria
اگر روي ويزاي شما اين عبارت وجود داشته باشد اجازه کار نداريد:
This permit does not permit the holder to engage in off campus employment in Canada
در اين حالت اگر موسسه يا دانشگاه خود را پس از ورود به کانادا تغيير داديد و شرايط تغيير کرد
کار بعنوان کارآموز در کانادا co–op student or intern
براي واجد شرايط بودن ميبايست:
• ويزاي تحصيلي معتبر داشته باشيد
• کارورزي بايد جز برنامه تحصيلي شما باشد.
• استخدام شما بايد بخشي حياتي از دوره در موسسات آموزشي معتبر در کانادا بوده و نامه تاييديه از موسسه داشته باشيد.
• دوره کارورزي نبايد بيشتر از ۵۰٪ دوره تحصيلي باشد.
کار همسر دانشجو در کانادا
مادامي که شرايط تحصيلي متقاضي اصلي سرجاي خود باشد و ويزاي تحصيلي او معتبر، همسر متقاضي اصلي با داشتن ويزاي کاري ميتواند به طور نامحدود در کشور کانادا کار کند. در اين خصوص نيازي به دريافت ويزا يا اجازه يا اعلام جداگانه نمي باشد. بديهي است براي کار در کانادا بايد SIN دريافت شود.
دوره هاي غير مجاز براي کار در کانادا
اگر در دوره هاي غيراز دوره هاي زير تحصيل ميکنيد اجازه کار همزمان با تحصيل در کانادا را با حفظ شرايط خاصي خواهيد داشت. قانون کار کانادا، کارفرمايان را مجاب ميکند تا از نظر دستمزد حداقل را رعايت کنند. در دوره هاي زير اجازه کار حين تحصيل وجود ندارد:
• دوره هاي پاره وقت
• دوره دبيرستان
• دوره هاي زبان
• دوره هاي پيش نياز general interest or preparatory courses
يافتن شغل در کانادا پس از تحصيل و نکاتي براي دانشجويان بين المللي
پيدا کردن کار در کانادا پس از تحصيل
اکثر دانشجويان بين المللي مي توانند در طول دوران تحصيل خود کار کنند. کار کردن در حين تحصيل در کانادا مي تواند تجارب ارزشمندي به همراه داشته باشد و شما را با افراد جديد آشنا و به سازگاري و قرار گرفتن شما در کشور و فرهنگ جديد کمک کند. در اين قسمت نکاتي براي راحت تر شدن يافتن شغل در کانادا را ارائه مي کنيم:
5 نکته براي يافتن شغل در کانادا
دانشجويان تمام وقت بين المللي که داراي يک مجوز کار هستند، مي توانند خارج از دانشگاه اشتغال داشته باشند. اگر شما نيز شرايط دانشجوي بين المللي را داريد مي توانيد تا سقف 20 ساعت در هفته در طول ترم و تا سقف 40 ساعت در هفته در طول تعطيلات زمان بندي شده کار کنيد. دانشجويان واجد شرايط بين المللي مي توانند براي هر کارفرماي کانادايي و در هر جايي از کانادا کار کنند.گام اول يافتن شغل است.
1. تحقيق کنيد.
• به محض مشخص شدن مقصد خود در کانادا جستجو براي شغل را شروع کنيد. اگر افرادي را در کانادا مي شناسيد براي توصيه گرفتن يا برقراري ارتباطات کاري با آنها صحبت کنيد و براي ايده گرفتن در مورد اينکه کارفرمايان در آنجا به دنبال چه چيزي هستند، سمت و موقعيت هاي شغلي را بخوانيد.
• اگر در حال حاضر در دانشگاه يا کالج حضور داريد دفتر خدمات شغلي موسسه ي خود را پيدا کنيد. اکثر موسسات يک مرکز شغلي با کارکنان و ليست مشاغل شناخته شده دارند که ممکن است در هيچ جاي ديگر اعلام نشده باشد. از جمله کارهاي داخل خود دانشگاه.
• جستجو براي شغل در کانادا را همين امروز از طريق ابزارهاي جستجوي شغل ويزاي کانادا شروع کنيد.
2. رزومه و کاور لتر (Cover Letter) خود را درست نماييد.
• آماده کردن رزومه (که CV نيز خطاب مي شود) اولين و مهمترين گام در فرآيند درخواست شغل است. مطمئن شويد که رزومه ي شما کوتاه و مطلوب باشد. روزمه در حد يک صفحه ايده آل مي باشد.
• در کانادا داشتن يک کاور لتر همراه با روزمه يک روش رايج است. اين نامه اظهارنامه اي کوتاه از علاقه به شغل پيشنهاد شده و فرصت بيان مختصري در مورد اينکه چرا شما يک داوطلب قوي براي آن سمت هستيد، مي باشد. بهتر است وضعيت ويزا در کاور لتر ذکر شود.
• اگر تاکنون سابقه ي کار زيادي نداشته ايد، CV خود را بيشتر بر موارد با ارزش ديگر همانند مهارت هاي زبان، مهارت هاي کامپيوتري، کارهاي داوطلبانه يا فعاليت هاي باشگاه و انجمن ها متمرکز کنيد.
• رزومه و کاور لتر خود را مطابق با هر شغل خاص تنظيم کنيد. اين کار به کارفرما نشان مي دهد که شما به راستي علاقمند به کار در سازمان آنها هستيد و مي توانيد مهارت هاي مرتبط خود را نيز به نمايش بگذاريد.
3. از هر فرصت براي شبکه سازي استفاده کنيد.
• شبکه سازي صرف نظر از مکاني که قصد اقامت در آنجا را داريد، يک عامل کليدي براي يافن شغل مناسب مي باشد. اکثرا از کارفرمايان سئوال مي شود که از کجا مي دانند که يک فرد گزينه ي ايده آل و کاملي براي يک شغل است؟ داشتن رفرانس، حضور در وقايع و رويدادها و ثبت نام براي فعاليت ها. اگر شرکتي که دوست داريد در آنجا مشغول به کار شويد داوطلب و کارآموز قبول مي کند، کار خود را از آنجا شروع کنيد. داوطلبان و کارآموزان يک شرکت معمولا اولين افرادي هستند که کارفرمايان در هنگام استخدام به سراغشان مي روند. صفحه “لينکد اين” شما در اين مورد بسيار با اهميت مي باشد.
4. سابقه ي کار در کانادا را داشته باشيد.
– اولين شغل شما در کانادا شايد شغل روياهايتان نباشد اما داشتن کار در کانادا هنوز نيز گام مهمي است. داشتن رفرانس از کارفرمايان کانادايي در آينده به درخواست هاي شغلي شما کمک خواهد کرد. اما چگونه مي توانيد در کانادا سابقه ي کار بدست آوريد؟
• داوطلب شويد: شما با کارهاي داوطلبانه مي توانيد در کانادا سابقه ي کار کسب کنيد و کارفرمايان تا حد زيادي به اين کارها توجه مي کنند. با فعاليت در کارهاي داوطلبانه علاوه بر بدست آوردن سابقه کار، فرصت شبکه سازي و يافتن دوستان کانادايي را نيز پيدا خواهيد کرد. کارهاي داوطلبانه را دست کم نگيريد.
• دوره هاي کو- آپ (مشارکتي) را انتخاب کنيد: بسياري از دوره هاي تحصيلي در کانادا يک بخش کو- آپ نيز ارائه مي کنند که در آن فرد براي دوره ي کارورزي دستمزد پرداخت مي شود. اين دوره ها به فرد امکان فعاليت در حوزه ي تحصيلي خود و يادگيري در محل را در ضمن داشتن درآمد را مي دهد. به علاوه داشتن سمت شغلي دوره هاي کو- آپ فرصت اشتغال براي فرد را بعد از فارغ التحصيلي فراهم مي کند.
• شغل هاي ديگر را نيز در نظر بگيريد: مديريت انتظارات بسيار مهم است. پيدا کردن شغل مناسب ممکن است مقداري زمان بگيرد و اولين سمت شغلي شما ممکن است با آنچه که شما در گذشته انجام مي داديد، متفاوت باشد. هميشه فرصت بدست آوردن تجارب ديگر را قبول کنيد زيرا شما نمي دانيد که آن تجربه به کجا مي انجامد.
• از تجارب تحصيلي خود استفاده کنيد. شما براي تحصيل به کانادا مي آييد تا بهترين دانشجو باشيد. مشارکت در فعاليت هاي کلاسي و اجتماعي براي کسب تجربه و بالا بردن نمرات شما اهميت زيادي دارد که هر دو مورد به اشتغال شما بعد از فارغ التحصيلي کمک خواهد کرد.
5. از تجربه ي بين المللي خود استفاده کنيد.
• شما مزيت هايي داريد که بسياري از افراد ندارند. شما در خارج از کشور زندگي کرده و احتمالا اشتغال داشته ايد و ممکن است به بيش از يک زبان صحبت کنيد. شما جهان را از چشم انداز متفاوتي ديده ايد و ميان فرهنگ ها و مردم متفاوتي قرار گرفته ايد. اين امر دارايي و فرصت مهمي براي شما است. شروع مجدد در يک کشور جديد هيچ وقت کار آساني نبوده است اما با انگيزه و نگرش خوب فرصت هاي زيادي در کانادا براي شما فراهم است.
مهاجرت به کبک (نيروي متخصص)
هر ساله افراد بيشماري از سرتاسر دنيا جهت مهاجرت به کبک درخواست ميدهند و اداره مهاجرت کانادا پس از بررسي پرونده ها در سيستم امتياز بندي و پس از انجام مصاحبه مورد نظر مجوز اقامت در کبک را صادر مي نمايد. اين سيستم مهاجر پذيري هر ساله تغييرات و محدوديت هاي جديدي را تجربه مي کند. سيستم مهاجرت اسکيل ورکر به کبک در طي سالهاي اخير فراز ونشيب هاي زيادي داشته و هم چنان ساليانه تغييرات زيادي در اين سيستم را شاهد هستيم.
از تاريخ ۸ مارس ۲۰۱۷ تغييراتي در سيستم امتياز دهي مهاجرت skill worker کبک رخ داده است که تمامي آنها در اطلاعات اين صفحه به روز رساني شده اند. اين تغييرات براي تمامي پرونده هايي که از ۸ مارس ۲۰۱۷ به اداره مهاجرت ميرسند و هم چنين براي تمامي پرونده هاي قبلي که هنوز بررسي اوليه آنها انجام نشده اعمال خواهند شد. فرآيند مهاجرت به کبک شامل دو قسمت مجزا مي باشد:
مرحله اول در سيستم مهاجرت به کبک
گزينش Sélection
اداره مهاجرت کبک مدارک ارسالي متقاضي را طبق مقررات ايالت کبک بررسي مي کند و پس از قبولي گواهي CSQ (Cetificat de Sélection du Québec) را صادر مي نمايد.
مرحله دوم در سيستم مهاجرت به کبک
پذيرش Admission
قبولي در مرحله گزينش به معني اخذ اقامت نمي باشد و مي بايست ساير مراحل که شامل انجام آزمايشات پزشکي و چک امنيتي است نيز انجام گيرد(توسط دولت فدرال) تا پس از آن ويزاي کانادا براي شما صادر گردد.


1396/05/03

Bookmark and Share   شماره خبر :1085 تعداد بازدید :993

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload